Kakovost

Zaposleni v podjetju IZVAJAMO naše storitve kakovostno, konkurenčno, neodvisno in nepristransko na osnovi sodobnih teoretičnih dognanj in praktičnih izkušenj različnih ved v zadovoljstvo naročnikov.

Cenovno ugodno

Z odločitvijo za POSLOVNO SODELOVANJE z nami prejmete ne samo kakovostno izvedene storitve, ampak tudi cenovno ugodne storitve.

Vrhunska oprema

Pri opravljanju in izvajanju našega dela UPORABLJAMO vrhunsko opremo svetovno znanih proizvajalcev, tako lahko zagotavljamo pregledane in računalniško obdelane rezultate in dokumente.

Zasebnost

Vsi zaposleni v podjetju smo seznanjeni, da so vsi PODATKI o naših naročnikih in njihovi dejavnosti poslovna tajnost in teh podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

KDO SMO?

Smo družba LERO LEŠNJAK d.o.o., ki se profesionalno ukvarja z varnostjo in zdravjem pri delu ter požarno varnostjo.
Imamo pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje del na področju: Naše storitve izvajamo na podlagi zakonov in predpisov ter veljavnih standardov Republike Slovenije, skladno z direktivami in uredbami EU in konvencijami MOD-a s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom skladno s pooblastili ter odločbami pristojnih ministrstev Republike Slovenije.
Copyright © 2022, lerolesnjak.si | O piškotkih