Gradbišča

Izdelava varnostnih načrtov oz. koordinator v fazi priprave projekta

Gradbišče 1
Gradbišče 2
Gradbiše 3
Izdelamo varnostni načrt v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05).
Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. S tem načrtom se dejansko planira postopek gradnje objekta. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi. Varnostni načrt izdela koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izgradnje objekta.

Opravljanje nalog koordinatorja za varno in zdravo delo v fazi izvedbe del

Naročnik mora obvezno zagotoviti enega ali več koordinatorjev, kadar je predvideno, da bodo dela na gradbišču izvajali (ali dela izvajajo) delavci dveh ali več izvajalcev. Izvajalec je po uredbi vsak delodajalec, ki izvaja delo na gradbišču (tudi podizvajalec ali kooperant).
Koordinator je lahko oseba, ki je opravila preizkus znanja za koordinatorja v fazi priprave projekta oziroma za koordinatorja v fazi izvajanja del (ima veljavno potrdilo s strani Inšpektorata RS za delo).

V fazi izvajanja projekta ima koordinator naslednje naloge:  

a) usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:
  • pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela,
  • pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;
b) usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:
  • dosledno upoštevajo temeljna načela iz vidik  Varnosti in zdravja pri delu ,
  • ravnajo po varnostnem načrtu;
c) izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
d) zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
e) preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
f) zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.
Pri izvajanju storitev sodelujejo strokovnjaki z ustrezno izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami, odličnimi referencami in predpisanimi strokovnimi izpiti.

Organizacija , postopki, evidence , operativni dokumenti, arhiviranje in druga opravila, ki zagotavljajo strokovnost in sledljivost postopkov, dogodkov in dokumentov se izvajajo z najbolj sodobno merilno in programsko opremo in na osnovi poslovnika družbe.

Pri izvedbi naših storitev se prilagodimo v celoti vašim željam in potrebam, časovno in terminsko. Storitve usposabljanja lahko izvedemo v vaših prostorih oziroma na delovnem mestu. Določene storitve izvajamo skupno z našimi pogodbenimi strankami.

Z našim strokovnim znanjem, tehnično dovršenostjo želimo postati vaš strokovni svetovalec, partner, področja katerega že vrsto let uspešno obvladujemo. Dovolite da vam dokažemo da smo pravi partner za vas.

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali nam pošljite sporočilo.
Copyright © 2024, lerolesnjak.si | O piškotkih