Kdo smo

Smo družba LERO LEŠNJAK d.o.o., ki se profesionalno ukvarja z varnostjo in zdravjem pri delu ter požarno varnostjo.

Imamo pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje del na področju:
  • izvajanja del koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču
    • izdelava varnostnega načrta v fazi priprave projekta
    • opravljanje nalog koordinatorja v fazi izvedbe projekta
  • varnosti in zdravja pri delu,
  • varstvo pred požarom,
  • kadrovske storitve.
Naše storitve izvajamo na podlagi zakonov in predpisov ter veljavnih standardov Republike Slovenije, skladno z direktivami in uredbami EU in konvencijami MOD-a s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom skladno s pooblastili ter odločbami pristojnih ministrstev Republike Slovenije.
Copyright © 2024, lerolesnjak.si | O piškotkih