Meritve delovnega okolja

Mikroklima
CIMG2016
Delodajalec mora na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št 43/11) z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverjati ustrezne delovne razmere. Meritve se opravi prvič ob pričetku dela, nato se opravljajo periodično v rokih, določenih v oceni tveganja.
 
Za izvajanje meritev uporabljamo najsodobnejšo merilno opremo in imamo pridobljeno ustrezno dovoljenje za delo.

Hrup na delovnem mestu

V našem podjetju na podlagi meritev hrupa ocenimo obremenjenost delavca s hrupom, v skladu s predpisanimi mejnimi in opozorilnimi vrednostmi izpostavljenosti v osemurnem delavniku ter koničnimi ravnmi zvočnih tlakov. 

Toplotno udobje

Meritve toplotnega udobja (temperatura, hitrost gibanja zraka, relativna vlažnost) se izvajajo v zimskem oziroma letnem obdobju, po potrebi pa tudi v prehodnem obdobju leta, ko zunanje temperature niso izrazite za letno ali zimsko obdobje.

Svetlobne razmere

V našem podjetju opravljamo meritve osvetljenosti na delovnih površinah in meritve svetlosti na delovnih mestih. Na podlagi meritev in ostalih podatkov ocenjujemo primernost svetlobnih razmer v skladu s predpisanimi vrednostmi.
Pri izvajanju storitev sodelujejo strokovnjaki z ustrezno izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami, odličnimi referencami in predpisanimi strokovnimi izpiti.

Organizacija , postopki, evidence , operativni dokumenti, arhiviranje in druga opravila, ki zagotavljajo strokovnost in sledljivost postopkov, dogodkov in dokumentov se izvajajo z najbolj sodobno merilno in programsko opremo in na osnovi poslovnika družbe.

Pri izvedbi naših storitev se prilagodimo v celoti vašim željam in potrebam, časovno in terminsko. Storitve usposabljanja lahko izvedemo v vaših prostorih oziroma na delovnem mestu. Določene storitve izvajamo skupno z našimi pogodbenimi strankami.

Z našim strokovnim znanjem, tehnično dovršenostjo želimo postati vaš strokovni svetovalec, partner, področja katerega že vrsto let uspešno obvladujemo. Dovolite da vam dokažemo da smo pravi partner za vas.

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali nam pošljite sporočilo.
Copyright © 2024, lerolesnjak.si | O piškotkih