Meritve električnih inštalacij

elektro inštalacije 1
elektro inštalacije 2
Meritve električnih inštalacij predpisuje Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l. RS, št. 41/09 in sprememba 02/12) in tehnična smernica TSG–N–002:2013 – Nizkonapetostne električne inštalacije ki predpisuje prvi pregled in meritve pred prvo uporabo in periodične preglede v rokih, ki ne smejo biti daljši, kot so določeni v pravilniku.
 
Pregledi, preizkusi in meritve električnih instalacij:
 
Roki rednih in izrednih pregledov:
  • redni pregled električnih inštalacij v stavbah je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let;
  • v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero, je potrebno po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, redni pregled električnih inštalacij izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let;
  • v eno in dvostanovanjskih stavbah je potrebno redni pregled električnih inštalacij izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let;
  • na gradbiščih dvakrat letno (v letnem in zimskem času);
  • Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost. 
Storitev obsega:
  • pregled in meritve električnih inštalacij nizke napetosti – do 1000V (poslovne stavbe stanovanjske stavbe, gradbišča,…),
  • ugotovitev dejanskega stanja in
  • izdelavo poročila o meritvah in strokovno ugotovitev. 
Za izvedbo pregleda imamo opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo, katero zahteva pravilnik.
Pri izvajanju storitev sodelujejo strokovnjaki z ustrezno izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami, odličnimi referencami in predpisanimi strokovnimi izpiti.

Organizacija , postopki, evidence , operativni dokumenti, arhiviranje in druga opravila, ki zagotavljajo strokovnost in sledljivost postopkov, dogodkov in dokumentov se izvajajo z najbolj sodobno merilno in programsko opremo in na osnovi poslovnika družbe.

Pri izvedbi naših storitev se prilagodimo v celoti vašim željam in potrebam, časovno in terminsko. Storitve usposabljanja lahko izvedemo v vaših prostorih oziroma na delovnem mestu. Določene storitve izvajamo skupno z našimi pogodbenimi strankami.

Z našim strokovnim znanjem, tehnično dovršenostjo želimo postati vaš strokovni svetovalec, partner, področja katerega že vrsto let uspešno obvladujemo. Dovolite da vam dokažemo da smo pravi partner za vas.

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali nam pošljite sporočilo.
Copyright © 2024, lerolesnjak.si | O piškotkih