Meritve zaščite pred delovanjem strele

strelovod 1
Meritve strelovodnih inštalacij predpisuje Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, št. 28/09, 02/12) in tehnična smernica TSG–N–003:2013 – Zaščita pred delovanjem strele, ki predpisuje prvi pregled in meritve pred prvo uporabo in periodične preglede v rokih, ki ne smejo biti daljši, kot so določeni v pravilniku.
 
Pregledi, preizkusi in meritve zaščite pred delovanjem strele:
  • Pregledi in meritve kot del zagotavljanja varnega delovanja sistema zaščite pred strelo obsegajo:
  • vizualni pregled, preskuse in meritve vgrajenega sistema, vključno s tistimi deli električnih inštalacij, ki so s tem sistemom neločljivo povezani (zunanji in notranji sistem zaščite),
  • meritve ozemljilne upornosti strelovodnih inštalacij,
  • meritve upornosti odvodov in kovinskih povezav ob objektu,
  • izdelavo poročila o pregledu in meritvah,
  • strokovne ugotovitve pregleda 
Roki rednih in izrednih pregledov:
  • Redni pregled sistema zaščite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri zaščitnih nivojih I in II ter vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV,
  • V stavbah, kjer se skladiščijo eksplozivi oziroma ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto, vizualni pregled pa vsakih 6 mesecev,
  • Pri sistemih zaščite pred strelo, ki so izpostavljeni ekstremnim vplivom okolja oziroma velikim mehanskim obremenitvam in so zato v projektni dokumentaciji opredeljeni kot kritični, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto,
  • Izredni pregled se opravi po vsakem direktnem udaru strele v sistem zaščite pred strelo, po poškodbah oziroma posegih, vključno z rekonstrukcijo sistema zaščite pred strelo, ki lahko vplivajo na njegovo varnost. 
Za izvedbo pregleda imamo opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo, katero zahteva pravilnik
 
Pri izvajanju storitev sodelujejo strokovnjaki z ustrezno izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami, odličnimi referencami in predpisanimi strokovnimi izpiti.

Organizacija , postopki, evidence , operativni dokumenti, arhiviranje in druga opravila, ki zagotavljajo strokovnost in sledljivost postopkov, dogodkov in dokumentov se izvajajo z najbolj sodobno merilno in programsko opremo in na osnovi poslovnika družbe.

Pri izvedbi naših storitev se prilagodimo v celoti vašim željam in potrebam, časovno in terminsko. Storitve usposabljanja lahko izvedemo v vaših prostorih oziroma na delovnem mestu. Določene storitve izvajamo skupno z našimi pogodbenimi strankami.

Z našim strokovnim znanjem, tehnično dovršenostjo želimo postati vaš strokovni svetovalec, partner, področja katerega že vrsto let uspešno obvladujemo. Dovolite da vam dokažemo da smo pravi partner za vas.

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali nam pošljite sporočilo.
Copyright © 2024, lerolesnjak.si | O piškotkih