Načrti zaščite in reševanja

Načrte zaščite in reševanja izdelujemo v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 24/12 ). Načrt zaščite in reševanja obsega načrt in dodatke ter priloge k načrtu.
Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravni nesreči, s katero se podrobneje določijo potrebni zaščitni ukrepi ter naloge izvajalcev.  
 
Načrti zaščite in reševanja izdelamo za vse vrste nesreč:
 • množična nesreča na avtocesti
 • jedrska ali radiološka nesreča 
 • poplave
 • potres
 • plaz
 • nesreče v predoru
 • izlitju nevarne snovi
 • oskrba z vodo
 • železniška nesreča
 • pojav posebno nevarnih bolezni živali
 • nesreča zrakoplova,…

Trenutno je aktualna izdelava OCENE IN NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH. V primeru da se pojavijo potrebe za tovrstne dokumente se lahko obrnete na nas.
Pri izvajanju storitev sodelujejo strokovnjaki z ustrezno izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami, odličnimi referencami in predpisanimi strokovnimi izpiti.

Organizacija , postopki, evidence , operativni dokumenti, arhiviranje in druga opravila, ki zagotavljajo strokovnost in sledljivost postopkov, dogodkov in dokumentov se izvajajo z najbolj sodobno merilno in programsko opremo in na osnovi poslovnika družbe.

Pri izvedbi naših storitev se prilagodimo v celoti vašim željam in potrebam, časovno in terminsko. Storitve usposabljanja lahko izvedemo v vaših prostorih oziroma na delovnem mestu. Določene storitve izvajamo skupno z našimi pogodbenimi strankami.

Z našim strokovnim znanjem, tehnično dovršenostjo želimo postati vaš strokovni svetovalec, partner, področja katerega že vrsto let uspešno obvladujemo. Dovolite da vam dokažemo da smo pravi partner za vas.

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali nam pošljite sporočilo.
Copyright © 2024, lerolesnjak.si | O piškotkih