Ocena požarne ogroženosti

19.12.2020 je začel veljati nov Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13539, ki določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologijo za izdelavo ocen požarne ogroženosti za objekte.

Uporabniki morajo za svoje objekte ocene požarne ogroženosti izdelati oziroma jih uskladiti s tem pravilnikom v treh letih od datuma njegove uveljavitve (najkasneje do 19. 12. 2023).

Za več informacij glede izdelav ocen požarne ogroženosti smo Vam na voljo preko elektronskega naslova anja@lerolesnjak.si 

Copyright © 2024, lerolesnjak.si | O piškotkih