POJAV PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI - dokumenti

Ocene ogroženosti in načrti zaščite in reševanja
V podjetju izdelujemo ocene ogroženosti in načrte zaščite in reševanja skladno z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1, 97/10), Navodila o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS št. 39/95) in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16). 
 
Trenutno je aktualna izdelava OCENE IN NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH. V primeru da se pojavijo potrebe za tovrstne dokumente se lahko obrnete na nas.

Copyright © 2023, lerolesnjak.si | O piškotkih