Ocena požarne ogroženosti

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. l. RS, št. 70/96, 05/97) izdelujemo oceno požarne ogroženosti.

Oceno požarne ogroženosti morajo izdelati:
 • 1.  lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov
 • 2.  lokalne skupnosti:
  • pri pripravi načrtov varstva pred požarom v skladu z drugim odstavkom 17. člena zakona o varstvu pred požarom
  • pri pripravi načrtov zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s 44. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94). 
Na podlagi ugotovljenih stopenj požarne ogroženosti mora zavezanec načrtovati in izvajati dejanski ogroženosti primerne ukrepe varstva pred požarom.

V oceni se ugotavljajo naslednje stopnje požarne ogroženosti:
 1. zelo majhna požarna ogroženost
 2. majhna požarna ogroženost
 3. srednja požarna ogroženost
 4. srednja do povečana požarna ogrožen.
 5. velika požarna ogroženost
 6. zelo velika požarna ogroženost
Pri izvajanju storitev sodelujejo strokovnjaki z ustrezno izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami, odličnimi referencami in predpisanimi strokovnimi izpiti.

Organizacija , postopki, evidence , operativni dokumenti, arhiviranje in druga opravila, ki zagotavljajo strokovnost in sledljivost postopkov, dogodkov in dokumentov se izvajajo z najbolj sodobno merilno in programsko opremo in na osnovi poslovnika družbe.

Pri izvedbi naših storitev se prilagodimo v celoti vašim željam in potrebam, časovno in terminsko. Storitve usposabljanja lahko izvedemo v vaših prostorih oziroma na delovnem mestu. Določene storitve izvajamo skupno z našimi pogodbenimi strankami.

Z našim strokovnim znanjem, tehnično dovršenostjo želimo postati vaš strokovni svetovalec, partner, področja katerega že vrsto let uspešno obvladujemo. Dovolite da vam dokažemo da smo pravi partner za vas.

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali nam pošljite sporočilo.
Copyright © 2024, lerolesnjak.si | O piškotkih