Pregled igral in otroških igrišč

Igralo II.
Igralo I
Vrtci,šole,občine,občine in tiste družbe, ki igrala ponujajo v okviru opravljanja poslovne dejavnosti morajo v  skladu z veljavno zakonodajo poskrbeti za ustrezne preglede igrišč in igral. Naše podjetje ima pridobljeno akreditacijo za pregledovanje in preizkušanje igral na otroških igriščih.

Vrste ter pogostost pregledov otroškega igrišča:

  1. Rutinski pregled, ki se izvaja 1-krat dnevno pred uporabo igrišča  z uporabo ustreznega obrazca.
  2. Periodični pregled, ki se izvaja na vsake 3 mesece z uporabo ustreznega obrazca.
  3. Glavni letni pregled, ki se izvaja enkrat letno z uporabo ustreznega obrazca. Pregled vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnosti igral. Poleg tega zajema še preverjanje ograje, minimalnih površin igral, namestitve dodatne opreme, označitve igral, stabilnosti, popolnosti in nivoja obrabe igral ter stanja povezav, sprememb glede varnosti zaradi opravljenih popravil. V obseg glavnega pregleda spada tudi ocena dokumentacije iz pregledov, ki je bila do tega trenutka zbrana, ter ocena splošne ravni varnosti na podlagi vseh podatkov o pregledih. 

Knjiga igrišča

Izdelamo tudi  kompletno nastavitev dokumentacije za igrišče. Ureditev obsega pregled dokumentacije (navodila,izjava o skladnosti...) in igral, izdelava tlorisa igrišča z postavitvijo igral.
Pri izvajanju storitev sodelujejo strokovnjaki z ustrezno izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami, odličnimi referencami in predpisanimi strokovnimi izpiti.

Organizacija , postopki, evidence , operativni dokumenti, arhiviranje in druga opravila, ki zagotavljajo strokovnost in sledljivost postopkov, dogodkov in dokumentov se izvajajo z najbolj sodobno merilno in programsko opremo in na osnovi poslovnika družbe.

Pri izvedbi naših storitev se prilagodimo v celoti vašim željam in potrebam, časovno in terminsko. Storitve usposabljanja lahko izvedemo v vaših prostorih oziroma na delovnem mestu. Določene storitve izvajamo skupno z našimi pogodbenimi strankami.

Z našim strokovnim znanjem, tehnično dovršenostjo želimo postati vaš strokovni svetovalec, partner, področja katerega že vrsto let uspešno obvladujemo. Dovolite da vam dokažemo da smo pravi partner za vas.

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali nam pošljite sporočilo.
Copyright © 2023, lerolesnjak.si | O piškotkih