Usposabljanje za varstvo pred požarom

Usposabljanje iz varstva pred požarom izvajamo na osnovi določb Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 97/10) in Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11 in 61/11 ).

Izvajamo naslednja usposabljanja za varstvo pred požarom:
 • 20140521_111906
  usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom;
 • usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb;
 • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
 • usposabljanje oseb za izvajanje požarne straže
 • praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta (vaja evakuacije) 
Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:
 • nastopu dela;
 • premestitvi na drugo delovno mesto;
 • začetku opravljanja drugega dela;
 • spremembi ali uvajanju nove delovne opreme;spremembi in uvajanju nove tehnologije.
Pri izvajanju storitev sodelujejo strokovnjaki z ustrezno izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami, odličnimi referencami in predpisanimi strokovnimi izpiti.

Organizacija , postopki, evidence , operativni dokumenti, arhiviranje in druga opravila, ki zagotavljajo strokovnost in sledljivost postopkov, dogodkov in dokumentov se izvajajo z najbolj sodobno merilno in programsko opremo in na osnovi poslovnika družbe.

Pri izvedbi naših storitev se prilagodimo v celoti vašim željam in potrebam, časovno in terminsko. Storitve usposabljanja lahko izvedemo v vaših prostorih oziroma na delovnem mestu. Določene storitve izvajamo skupno z našimi pogodbenimi strankami.

Z našim strokovnim znanjem, tehnično dovršenostjo želimo postati vaš strokovni svetovalec, partner, področja katerega že vrsto let uspešno obvladujemo. Dovolite da vam dokažemo da smo pravi partner za vas.

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali nam pošljite sporočilo.
Copyright © 2024, lerolesnjak.si | O piškotkih